A A A

Formy płatności

 • Gotówka
 • Karta
 • Przelew

Kontakt

AB-med
Sklep medyczno - ortopedyczny, wypożyczalnia

ul. Nowy Świat 37 33-100 Tarnów Tel. 14 627 64 24

email: sklepmedyczny.ab.med@gmail.com

Dofinansowanie

Sklep AB – med daje Państwu możliwość uzyskania dofinansowania do większości oferowanego
przez nas sprzętu (m.in. pieluchomajtki, worki, cewniki, stabilizatory, gorsety, wózki inwalidzkie, balkoniki, laski i inne).

Narodowy Fundusz Zdrowia:

Krok po kroku…

1. Udaj się do lekarza rodzinnego, aby uzyskać skierowanie do odpowiedniego specjalisty (ortopedii, chirurgii, neurologii, reumatologii lub rehabilitacji medycznej)
2. Lekarz specjalista wystawia zlecenie na zaopatrzenie, na specjalnym druku
3. Zlecenie należy potwierdzić w odpowiednim do miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia

Osobom, które są uprawnione do nabywania raz w miesiącu środków pomocniczych wydawanych cyklicznie (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, sprzęt stomijny), zostanie wydana tzw. „Karta zaopatrzenia comiesięcznego”, ważna 12 miesięcy. Zwalnia ona pacjentów od comiesięcznego rejestrowania i potwierdzania zleceń. Wydawana jest od ręki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgłoś się do nas, a my z pewnością pomożemy Ci w dokonaniu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem wniosku.

4. Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie

 

Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ? – Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

•Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: http://www.mops.tarnow.pl/
•Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: http://www.pcprtarnow.pl/

 

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)
 2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
 3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach w rodzinie osoby niepełnosprawnej lub dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
 4. Faktury (określające limit Narodowego Funduszu Zdrowia i wysokość dofinansowania NFZ ).
 5. Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie – sklep AB – MED.

 

 

W przypadku sprzętów nierefundowanych przez NFZ (m. in. łóżka ortopedyczne, rowerki stacjonarne, orbitreki, krzesła toaletowe i inne) istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PCPR.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Krok po kroku….

 1. Udaj się do lekarza rodzinnego, aby uzyskać skierowanie do odpowiedniego specjalisty (ortopedii, neurologii, reumatologii lub rehabilitacji medycznej)
 2. Lekarz specjalista wystawia zaświadczenie z informacją że dany sprzęt jest potrzebny dla pacjenta
 3. Przyjdź do naszego sklepu AB – med po ofertę cenową
 4. Udaj się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, aby złożyć dokumenty:
 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty
 • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów za okres trzech ostatnich miesięcy
 • Oferta cenowa ze sklepu

 

Wysokość miesięcznego dochodu nie może przekraczać:

 • około 1800 zł netto na jednego członka w rodzinie w przypadku, gdy zameldowana jest więcej niż 1 osoba
 • około 2200 zł w przypadku gdy osoba mieszka samodzielnie.

 

Adres PCPR:

 • dla mieszkańców Tarnowa: ul. Matki Bożej Fatimskiej 9   tel: (14) 688 20 04 lub 05
 • dla osób spoza Tarnowa : ul. Szujskiego 66   tel: (14) 621 56 83